Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

Obec v současné době nemá zpracovaný územní plán. Pro regulaci stavební činnosti je vedle obecných předpisů platné opatření obecné povahy č.01/2010 o vymezení zastavěného území obce vydané obcí Radešín pod. č.j. MUNMNM/48054/2010 ze dne 30.9.2010.

Vymezení zastavěného území
Mapa území

Tvorba územního plánu

V roce 2019 zahájila obec práce na územním plánu.

ČDatumPředmětOdkaz
114.03.2019Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánuzápis z jednání č.4/19
211.04.2019Schválení pořízení územního plánu usnesením č. 22/5/19zápis z jednání č.5/19
329.05.2019Schůzka s občany - prezentaceprezentace
408.07.2019Návrh zadání Územního plánu Radešín vystaven k veřejnému nahlédnutínávrh zadání
519.08.2019Schůzka pracovní komise zabývající se dopravní koncepcí obce
604.09.2019Vypořádání s připomínkami a stanovisky k návrhu zadání územního plánu důvodová zpráva
712.09.2019Schválení zadání územního plánu zastupitelstvem obce zadání Územního plánu Radešín
812.09.2019Schválení dopravní koncepce zastupitelstvem obce koncepce dopravy
931.10.2019Schůzka pracovní komise zabývající se územním plánem obce
1015.11.2019Vyjádření KHS k variantám na umístění ČOVvyjádření KHS
1121.11.2019Schůzka pracovní komise zabývající se územním plánem obce
1223.01.2020Schůzka pracovní komise zabývající se územním plánem obce
1306.02.2020Představení návrhu územního plánu zastupitelstvu obce
1401.03. - 20.03.2020Projednávání územního plánu s pořizovatelem
1523.03.2020Předání územního plánu pořizovateli pro projednání s DOSS
1628.04.2020Zveřejnění návrhu územního plánu a oznámení konání společného jednáníoznámení
1711.09.2020Zveřejnění návrhu územního plánu a oznámení konání veřejného projednáníoznámení
1813.10.2020Proběhlo veřejné projednání územního plánu
1908.12.2020Proběhlo projednání návrhu námitek a připomínek na zastupitelstvu obce návrh námitek a připomínek
2005.02.2021Zveřejnění návrhu územního plánu a oznámení konání opakovaného veřejného projednání
2109.03.2021Proběhlo opakované veřejné projednání územního plánu
2209.04.2021Návrh rozhodnutí o námitkách předán k projednávání s DOSS
2319.5.2021Proběhlo projednání návrhu námitek na zastupitelstvu obcenávrh námitek