Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

JAKOST VODY

Surová vody ze zdrojů S1 a S2 má jakost pitné vody, ze zdroje S3 nesplňuje hyg.limity pro pitnou vodu (zvýšený obsah FE a Mn) a je upravována. Pitná voda je následně shromažďována ve sběrné studni S2 a odtud dodávaná do sítě vodovodu pro veřejnou potřebu. Pitná voda splňuje ukazatele jakosti vyhl.252/2004Sb. v platném znění.

PLÁN KONTROLY

V tabulce je informace o počtu prováděných rozborů za rok pro vodovod provozovaný obcí (10-20m3/den).

PolDruh vodyČetnost vzorků / rok
krácenýúplnýprovozníopakovanýmísto
1.Voda surová--1při překročeníS1, S3
2.Voda upravená21-při překročeníza úpravnou

ROZBORY VODY

Datum odběruTyp rozboruProtokol
19.4.2020krácenýStáhnout
9.11.2020krácenýStáhnout
8.9.2020krácený S2Stáhnout
13.7.2020úplnýStáhnout
13.7.2020surováStáhnout
13.7.2020radonStáhnout
21.4.2020krácenýStáhnout
5.11.2019opakovanýStáhnout
22.10.2019krácený, opakovanýStáhnout
13.9.2019opakovanýStáhnout
18.7.2019krácenýStáhnout
9.7.2019úplnýStáhnout
9.7.2019krácený vodojemStáhnout
9.7.2019krácený surováStáhnout
2.4.2019krácenýStáhnout
8.1.2019opakovanýStáhnout
24.10.2018úplnýStáhnout

PROPOJENÍ VLASTNÍHO ZDROJE S VODOVODEM PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Propojení vlastního zdroje vody s vodovodem pro veřejnou potřebu je ze zák.274/01Sb. v platném znění zakázané. Využití vlastního zdroje vody je možné po předchozím souhlasu provozovatele vodovodu a kanalizace za těchto podmínek:

  • vlastní zdroj vody bude napojen v souladu s předpisy pro duální zdroj vody (schválený projekt)
  • nebo
  • vlastní zdroj bude mít samostatný okruh

Upozorňujeme odběratele, že přímé propojení se zpětnou klapkou je nepřípustné.