Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

MAJETEK

sekce se připravuje

INVESTICE, OPRAVY

Investice a opravy do rozvodné sítě, technického vybavení a případně rozšíření veřejného vodovodu se provádí na základě rozhodnutí vlastníka (obec Radešín) a provozovatele vodovodu (obec Radešín) a to rozhodnutím zastupitelstva obce.

RokPopis investicePředpokládané nákladyKonečná cenaDokumentaceSmlouva
2020doplnění úpravny vody133.272,-Kč
2020rekonstrukce přivaděče S1-S2600.000,-Kč562.761,-KčStáhnout
2019-2022opravy vodovodu375.000,-KčStáhnout
2018Úpravna vody200.000,-Kč193.000,-KčStáhnoutStáhnout

Realizace opravy přivaděče pitné vody S1-S2

Dne 26.3.2020 byla zahájena oprava přivaděče pitné vody ze studny ovčačka (S1) do sběrné studny (S2). Práce byly zahájeny po vykácení cca 10stromů v části lesa. Potrubí PEDN80 bylo položeno v délce cca 172 metrů. Dne 31.3.2020 při provádění pokládání potrubí pod potokem bylo zjištěno proděravění původního potrubí (viz foto) a naplnění důvodu opravy. Uvedení do provozu proběhlo po proplachu a vyhotovení rozboru vody z potrubí dne 17.4.2020. Na fotkách můžete vidět záběry z provádění, potok s vyvěrající vodou z prasklého původního potrubí a stav potrubí, které bylo umístěno pouze 30cm pod dnem potoka (nové potrubí je 1,3m pod dnem potoka.

Potrubí z ovčačky je vedené samospádem k potoku, kde je nejnižší místo a následně je v protispádu do sběrné studny. Celkové převýšení mezi ovčáckou a sběrnou studnou je pouhé 3m, nejnižší místo je 5m. Nové řešení umožní proplach potrubí v nejnižším místě proti zanesení. Zároveň bude na potrubí instalován vodoměr pro měření nátoků vody. V rámci dodávky byla provedena i úprava potrubí z vrtu S3 (osazen vodoměr, příprava pro přímé propojení do úpravny vody).