Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

CENÍK VODNÉHO

ROKpevná složka za odběrné místo(kč/ks, rok)měřená složka za množství vody (kč/m3, rok)Ceník
2019 / 2 pololetí500,-25,-Stáhnout
2019 / 1 pololetí0,-20,-
20180,-20,-

VODNÉ

Cena dodávané vody v místě odběratele je věcně usměrňovanou cenou (regulovanou) podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku MFČR č.3/2018 ze dne 30.8.2018. Provozovatel vodovodu se musí při stanovování výše vodného tímto CV řídit a v kalkulaci ceny si může započítat jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Cena vodného = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Kalkulaci (předpoklad nákladů) je provozovatel povinen zveřejnit do 31.12. pro následující rok (viz levý sloupek dokumenty v tabulce).

Porovnání (vyúčtování) je provozovatel povinen předložit do 30.4. za proběhlý rok (viz pravý sloupek dokumenty v tabulce).

NÁKLADY NA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

rok kalkulace
k 1.1.
skutečnost
k 31.12.
výběr vodného celkové náklady zisk +/- dotace obce dokumenty
Kč/m3 celkem
2019 33,76 Stáhnout
2018 ? 32,77 20,- 72.170,- 127.150,- -54.980,- Stáhnout
2017 ? ? 20,- ? ? ?