Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

Obec v současné době nemá zpracovaný územní plán. Pro regulaci stavební činnosti je vedle obecných předpisů platné opatření obecné povahy č.01/2010 o vymezení zastavěného území obce vydané obcí Radešín pod. č.j. MUNMNM/48054/2010 ze dne 30.9.2010.

Vymezení zastavěného území
Mapa území

Tvorba územního plánu

V roce 2019 zahájila obec práce na územním plánu.

ČDatumPředmětOdkaz
114.03.2019Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánuzápis z jednání č.4/19
211.04.2019Schválení pořízení územního plánu usnesením č. 22/5/19zápis z jednání č.5/19
329.05.2019Schůzka s občany - prezentaceprezentace
408.07.2019Návrh zadání Územního plánu Radešín vystaven k veřejnému nahlédnutínávrh zadání
519.08.2019Schůzka pracovní komise zabývající se dopravní koncepcí obce
604.09.2019Vypořádání s připomínkami a stanovisky k návrhu zadání územního plánu důvodová zpráva
712.09.2019Schválení zadání územního plánu zastupitelstvem obce zadání Územního plánu Radešín
812.09.2019Schválení dopravní koncepce zastupitelstvem obce koncepce dopravy