Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Úřední deska archiv

Datum vyvěšení Název dokumentuDatum staženíOdkaz
26.6.2019Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy MUNMNM/20518/2019/110.7.2019Stáhnout
24.6.2019Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy MUNMNM/21690/2019/19.7.2019Stáhnout
18.6.2019Ceník vodného a stočného - platnost od 4.7.20194.7.2019Stáhnout
18.6.2019Obecně závazná vyhláška č.3/2019
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
4.7.2019Stáhnout
10.6.2019Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 18.6.201919.6.2019Stáhnout
20.5.2019Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.5.201929.5.2019Stáhnout
12.5.2019Návrh - Závěrečný účet obce za rok 201830.6.2019Stáhnout
9.5.2019Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu26.5.2019Stáhnout
1.5.2019První zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu31.5.2019Stáhnout
26.4.2019Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu31.5.2019Stáhnout
26.4.2019Veřejná vyhláška - č. j. 885806/19/2900-11460-304013

Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí
31.5.2019Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
19.4.2019Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy MUNMNM/16487/2019/14.5.2019Stáhnout
12.4.2019Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu31.5.2019Stáhnout
11.4.2019Obecně závazná vyhláška č.1/2019
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
31.5.2019Stáhnout
11.4.2019Obecně závazná vyhláška č.2/2019
o místním poplatku z ubytovací kapacity
31.5.2019Stáhnout
4.4.2019Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu31.5.2019Stáhnout
4.4.2019Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.4.201912.4.2019Stáhnout
9.4.2018Závěrečný účet obce Radešín za rok 201730.6.2019Stáhnout
9.4.2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radešín za rok 201730.6.2019Stáhnout