Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

Úvodní slovo starosty obce

Milí občané,
vážím si důvěry, kterou mi vyjádřili zastupitelé.

Rozhodování, jestli mám vzít funkci starosty obce, nebylo vůbec jednoduché a prožil jsem si těžké chvíle při zvažování pro a proti.

O to těžší rozhodování bylo s vědomím, jaká je kritická situace v obci a co vše tomu předcházelo.

Od zastupitelů obce, očekávám plné nasazení a naprostou profesionalitu. Řešení problémů bez emocí. Otevřenou a věcnou diskusi. Vyjadřování vlastního názoru a teamovou práci.

Nikdo z nás není neomylný. Nedívejme se do minulosti. Řešme jen budoucnost obce. Snažme se šířit pozitivní atmosféru. Snažme se občany korektně informovat o možných řešeních a pokud možno na základě racionálního úsudku vždy zvolit tu nejlepší cestu.

Jsem přesvědčen, že úřad byl předán v dobré kondici, a že máme na co navázat.

Velice si vážím práce, kterou udělali předchozí zastupitelé, zejména Bohuslav Bartoš a František Beneš.
Tímto bych jim chtěl upřímně poděkovat.

V neposlední řadě bych chtěl poprosit manželku a zbytek rodiny o toleranci, protože nás čeká nelehké období.

Radek Chocholáč