Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

JAKOST VODY

Surová vody ze zdrojů S1 a S2 má jakost pitné vody, ze zdroje S3 nesplňuje hyg.limity pro pitnou vodu. Po smísení ve sběrné studni S2 vykazuje voda zvýšený obsah Mn a Fe. Pro splnění hyg.limitů je surová voda pro obec upravována a voda dodávaná do sítě splňuje ukazatele jakosti vyhl.252/2004Sb. v platném znění pro pitnou vodu.

PLÁN KONTROLY

V tabulce je informace o počtu prováděných rozborů za rok pro vodovod provozovaný obcí (10-20m3/den).

PolDruh vodyČetnost vzorků / rok
krácenýúplnýprovozníopakovanýmísto
1.Voda surová--1při překročeníS2
2.Voda upravená21-při překročeníza úpravnou

ROZBORY VODY

Datum odběruTyp rozboruProtokol
2.4.2019krácenýStáhnout
8.1.2019opakovanýStáhnout
24.10.2018úplnýStáhnout