Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Jak to bylo s odpojením vody?

Jelikož pan Škorpík opět (nejspíš záměrně) na svém webu neuvedl všechny podstatné informace, proč byla voda od hotelu odpojena, dovolím si tyto informace doplnit.

Obec v listopadu a v prosinci 2021 obdržela od krajského úřadu a vodoprávního úřadu stanoviska, ve kterých bylo potvrzeno, že hotel je odběratel vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Radešín a obec je v pozici provozovatele.
Zde jsou dokumenty:
 • KUJI 101987/2021 (Rozhodnutí)
 • KUJI 102945/2021 (Rozhodnutí)
 • MUNMNM/41559/2021/5 (Sdělení)

  Mimo to podal pan Škorpík na krajský úřad absurdní podnět na nedovolené nakládání s podzemními vodami, že obec shromažďuje ve studni S2 odpadní vody. Tento podnět zamítl nejen krajský úřád, ale zamítlo i ministerstvo životního prostředí, ke kterému se p. Škorpík odvolal.
  Zde jsou dokumenty:
 • KUJI 102945/2021 (Rozhodnutí)
 • MZP/2021/560/2210 (Sdělení o odložení podnětu)

  Balónový hotel, resp. pan Škorpík do dnešního dne i přes mnohé výzvy obce neuhradil faktury za provozní náklady související s dodávkou pitné vody. Hotel přitom odebírá pitnou vodu v poměru cca 57% a obec 43%. Hotel tedy odebírá více než obec.
  Protože máme na všech zdrojích nainstalovány vodoměry, tak pro představu z vrtu S3 se cca odebírá pouhé 2% vody a 98% vody je odebíráno z Ovčačky S1.

  Jelikož nedošlo k úhradě faktur, využila obec svého zákonného práva provozovatele vodovodu a přistoupila k přerušení dodávky vody pro hotel do té doby, než budou dlužné částky uhrazeny. Obec přitom postupovala přesně v souladu s dotčenými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a v mnohých ohledech k panu Škorpíkovi zaujala postoj mírnější, než zákon umožňuje.

  O všech svých úmyslech navíc obec se značným předstihem Balónový hotel s.r.o. i pana Škorpíka informovala. Obec také obdržela 3.2.2022 přes právní zastoupení pana Škorpíka usnesení od okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, kde se pan Škorpík domáhá nařízení předběžného opatření, jímž by byla obci uložena povinnost zdržet se zásahu do čerpadla ve vlastnictví pana Škorpíka a přerušení dodávky vody ze sběrné studny S2.
  Soud v tomto usnesení návrh pana Škorpíka v plném rozsahu zamítl. Mimo jiné také soud konstatoval, že z důkazů doložených žalobcem (panem Škorpíkem) nemá ani za osvědčené, že by se žalobce (pan Škorpík), stal kdykoliv v minulosti vlastníkem vrtu S3.
  Zde je dokument:
 • 7 Nc 51/2022-79 (Usnesení soudu)

  Jelikož k uhrazení dlužné částky nedošlo, bylo 4.2.2022 provedeno přerušení dodávky vody pro hotel v souladu se zákonem.

  Dne 5.2.2022 jsem byl kontaktován Policií ČR, kde mi bylo oznámeno, že v souvislosti s přerušením dodávky vody do hotelu, pan Škorpík podal trestní oznámení. Policie ČR přijela do obce a provedla se mnou šetření tohoto údajného trestného činu.
  Dne 7.2.2022 Policie ČR toto šetření zastavila s konstatováním, že k trestnému činu nedošlo.

  Tyto metody vymáhání práva ze strany pana Škorpíka mi připadají trochu „mafiánské“ z 90. let, kdy byl na statutární zástupce obce vyvíjen tlak a podávala se trestní oznámení.

  Chtěl bych ubezpečit všechny občany, že těmito metodami se nenechám zastrašit a nadále budu chránit práva obce Radešín.  Radek Chocholáč