Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Reakce na článek "Obecní gratulace" uveřejněném na webu www.radesin.cz dne 3.2.2022

Dovolte nám krátce reagovat na dezinformace, které s oblibou šíří pan Škorpík na svém webu.

Pan Škorpík nabídl pod článkem ke stažení smlouvu mezi hotelem a TS NMNM z roku 2011, takže čtenáři se mohou sami přesvědčit, že se smlouva týkala pouze směsného odpadu. Z dodatku č.241 (zde je link) je patrné, že počet kontejnerů na papír, plasty a sklo je 0 – VEŠKERÝ TŘÍDĚNÝ ODPAD LIKVIDOVAL HOTEL NA NÁKLADY OBCE!

Obec měla v úmyslu tento zjevný nedostatek s panem Škorpíkem vyřešit. Proto byl panu Škorpíkovi zaslán návrh smlouvy (tak jako všem podnikatelům produkujícím odpad) na zajištění likvidace tříděného odpadu v rámci obecního systému odpadového hospodářství.
Pan Škorpík tento návrh bohužel odmítl, a proto byl obcí vyzván k doložení způsobu likvidace odpadů. Doložil smlouvu z 28.5.2020, ve které je však uvedeno, že „dopravu odpadu zajišťuje objednatel, nebude-li dohodnuto jinak“(zde je link). Z tohoto ustanovení jsme pojali podezření, že smlouva je uzavřena pouze formálně. Pracovník TS služby s.r.o. potvrdil naši domněnku, že pan Škorpík od května 2020 do prosince 2020 nedodal žádný tříděný odpad do sběrného dvora.

Výsledkem tedy nakonec je, že od srpna 2021 má pan Škorpík konečně svoje kontejnery na tříděný odpad a smlouvu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Náklady na tříděný odpad si po 10 letech už platí sám a jako podnikatel již dále nezneužívá obecního odpadového systému, který je hrazen z rozpočtu obce.
Radek Chocholáč a Jolana Tulisová