Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Šíření dezinformací

Vážení občané, jelikož se opět na bulvárním webu www.radesin.cz objevilo zase několik bulvárních zpráv, tak bych se chtěl s Vámi podělit o moje zkušenosti. Jsem přesvědčen, že nám nemůže být jedno, jak je tento typ šíření dezinformací v naší obci často zneužíván.
Hlavní zdroj informací jsem čerpal z webu www.transparency.cz, což je oficiální web transparency international.

Co je fake-news?
Jedná se o falešnou zprávu (článek), který může spojovat několik dezinformací dohromady.

Co je dezinformace?
Jedná se o záměrně vymyšlenou nepravdivou informaci.
A právě záměrnost je tu důležitá. Falešná zpráva je jakožto podvrh vytvářena účelově, vědomě, a tím se liší od zavádějící nebo chybné zprávy.

Dezinformační zdroje často zdůrazňují, že publikují pravdivé informace. Aby byla dezinformace účinná, musí vycházet z nějakého společenského napětí. Souvisí to s tím, že dezinformace jsou vytvářeny vědomě.

Hlavním cílem šíření dezinformací je manipulace čtenářových názorů a ovlivnění jeho postojů. Vytváří na čtenáře emoční tlak. Zprávy mají většinou šokující až iritující povahu.

Jedná se o útok, který není opřený o fakta a logiku argumentace. Útočník cílí na oběť, kterou se snaží primárně zdiskreditovat
v očích čtenáře. Oběť nemá prakticky žádnou šanci, jak se bránit. Často se útočník schovává za svobodu slova, někdo mi to povídal atd.

Na webu www.radesin.cz je takových to nepravdivých zpráv bohužel velké množství.

Také bych chtěl vzkázat tvůrcům tohoto webu panu Miloslavu Škorpíkovi a Vladimíru Kutílkovi, že určitě ještě nějaké články sneseme a neodradí nás to od každodenní dobré práce pro obec Radešín.

Na závěr bych chtěl říci, že tento styl komunikace do života obce nepatří a je pro mě nepochopitelné, jak se takto může někdo chovat a šířit tyto nenávistné zprávy. Osobně preferuji otevřený styl komunikace.
Radek Chocholáč