Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Kanalizace a uzavření smluv

Vážení občané,
dovolte mi se s Vámi podělit o velice pozitivní zprávu, která bude mít pro obec zásadní dopad.
Dne 7.12.2021 se podařilo bez mála po třech letech jednání dospět k podepsání transparentních a dle mého názoru vyvážených dohod mezi obcí a Ing. Škorpíkem za účasti třetí strany SVK Žďársko a především se podařilo přes mnohé kompromisy obou stran uzavřít dohody vlastníků kanalizací plně v souladu se zákonnými předpisy.

Obec a Ing. Škorpík jsou v pozici partnerů, kteří mají jednoznačně identifikováno své vlastnictví jednotlivých částí knalizace, předávací místa, odpovědnosti, způsob kontroly a též to důležité způsob tvorby ceny za čištění odpadních vod. Obě strany mohou na základě těchto dohod rozvíjet další spolupráci a lze již předpokládat standardní a konstruktivní řešení problémů. Za obec mohu ubezpečit, že tomu budu věnovat maximální pozornost.
Uzavřením všech dohod (celkem 7 smluv) se podařilo odblokovat všechna řízení u vodoprávních úřadů týkající se naší kanalizace a tím se podaří mj. zkolaudovat stoka D a E a právně mít celou kanalizační soustavu v souladu s předpisy.

Co se týče technického stavu kanalizace, mají obě strany před sebou ještě dost úkolů. Obec v letošním roce provedla rozsáhlé opravy a v současné chvíli zbývá opravit již jen jedno komplikované místo na stoce B. Stoka B1 vzhledem k postoji některých zde bydlících občanů zůstala neopravena. V rámci tohoto sdělení apeluji na občany, aby nestavěli v ochranném pásmu kanalizace žádné stavby a jiné úpravy (oplocení, skleníky, stromy apod.) – ze zákona to není možné bez souhlasu vlastníka kanalizace.

Uzavření dohod s Ing. Škorpíkem je pro všechny výborná zpráva před Vánoci a věřím, že časem ji ocení všichni občané.

Nadále budeme pokračovat v již běžícím projektu nové obecní ČOV. Doufám, že se nám podaří rozběhnout i stavba nové ČOV, která umožní napojení celé obce a vyřeší i přetížení ČOV hotelu.

Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování Mgr. Josefu Tulisovi zastupujícímu obec, JUDr. Zdeňku Horáčkovi zastupujícímu Ing. Škorpíka, JUDr. Janě Havlíkové zastupující SVK, Ing. Radku Zlesákovi z SVK a Mgr. Redu Ifrahovi také z SVK, že nalezli shodu v textech smluv a tím umožnili podpis všech smluv. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Zdeňku Tulisovi za technickou podporu a všem zastupitelům, kteří za obec pověřili starostu k podpisu smluv.
V neposlední řadě děkuji také Ing. Miloslavu Škorpíkovi, že jsme společně došli k finálním podpisům všech dohod.Radek Chocholáč