Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Pro Radešín jsme pracovali i o prázdninách aneb co je nového?


 • Zrealizovali jsme tři akce pro občany (letní kino, vernisáž a dětský den) a nyní připravujeme další – poutní výlet a instalaci obrázků svatých s požehnáním p. faráře Michaela.
 • Vyřídili jsme dotaci na workoutové prvky v lese.
 • Vyřídili jsme dotaci na kůrovce.
 • Územní plán je před finálovou páskou.
 • Podepsány tři další smlouvy na převod pozemků pro potřeby obce.
 • Řešíme silniční šikanu směrem od Bobrové (zajištěn souhlas vlastníka pozemku se směnou, geometrický plán a směnná smlouva se připravují).
 • Řešíme úpravu křižovatky směrem na Podolí. (Zajištěn souhlas vlastníka pozemku, hotová studie a projekt včetně vyjádření sítí. Realizace v září 2020, pokud úřady naše plány nezhatí).
 • Upravujeme výsadbou keřů a péčí o květiny veřejná prostranství.
 • Odstartovala realizace nového kontejnerového hnízda.
 • Chodník od OÚ k zastávce: převedeny pozemky na realizaci 1. etapy výstavby, proběhlo výběrové řízení na projektanta, podepsána smlouva o dílo s vybraným projektantem.
 • Nová ČOV – se Svazkem podepsána smlouva o pomoc s realizací projektu včetně zajištění financí ze strany Svazku, ve výběrovém řízení vybrána projekční firma a zahájeny práce.
 • Instalovali jsme další vodoměry s dálkovým odečtem – už jsou skoro všechny.
 • Byl instalován vodoměr na přípojku hotelu.