Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Obec odběr vody hotelu neomezila

Obec jako provozovatel vodovodu má nezpochybnitelné právo provádět měření vody dodávanou odběratelům, tedy i hotelu.

Osazením vodoměru nedošlo k žádnému omezení odběru vody:
 • dle názoru odborné firmy byl osazen nejlepší vodoměr na trhu s rozsahem průtoku vody 0,2-40 m3/hod. (max 60m3/hod),
  tj. 960 m3/den, nebo max 16,5 l/s
 • návrh a montáž prováděla odborná firma
 • tlaková ztráta 1,8cm vodního sloupce je zcela zanedbatelná
 • profil vodoměru je DN40mm, potrubí do hotelu PE63(DN42mm) zarostlé vodním kamenem na DN25-30mm

  Proč obec potřebuje znát spotřebu vody hotelu?
  Pro vzájemné spravedlivé vyfakturování svých služeb:
 • hotel obci za čištění odpadních vod
 • obec hotelu za dodávky pitné vody


  V grafu naleznete denní spotřebu vody hotelu od oficiálního zahájení měření. Spotřeba se pohybuje mezi 12 a 22 m3 za den. Průměrná denní spotřeba hotelu je tedy 16,5 m3. Pro informaci průměrná denní spotřeba obce za rok 2019 byla 11,9 m3.

  Velice zajímavé je tvrzení pana Škorpíka, že spotřeba hotelu je 6 m3 za den viz. zápis jednání s vodoprávním úřadem ze dne 1.3.2019. Z tohoto tvrzení se také vycházelo pro určení podílu za platby na čištění odpadních vod a při žádosti o navýšení limitů pro odběr vody ze zdrojů!
  Zápis je k dispozici zde.

  Mimo jiné z toho tvrzení také vycházel starosta obce, když zaslal panu Škorpíkovi k podpisu odběratelskou smlouvu na dodávku vody, ve které je uveden limit 2400m3/rok, který nyní na svém webu p.Škorpík zpochybňuje. Limit byl stanoven s dostatečnou rezervou, protože 6m3/den odpovídá 2190m3/rok.