Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Reakce na článek "Vodoměr" ze dne 8.8.2020

Vážení občané, pan Škorpík uveřejňuje na svém webu www.radesin.cz opět nepravdivé informace, a proto je obec nucena na článek reagovat.
Obec jako provozovatel je ze zákona oprávněna měřit množství dodávané vody každému odběrateli, tedy i hotelu. V souladu se zákonem upozornila hotel dopředu tak, jako každý provozovatel nebo distributor, že provede montáž vodoměru.
Je úplně jedno, jestli s montáží vodoměru pan Škorpík souhlasí nebo nesouhlasí.

Obec potřebuje měřit dodávku vody pro hotel z těchto důvodů:
 • pro účely vyúčtování vodného
 • pro účely podílu na nákladech ČOV
  Pro účely kalkulace podílu nákladů na ČOV je nutné znát odběr vody obce a hotelu a z tohoto poměru stanovit podíl nákladů za ČOV. Odběr vody hotelu není 4-6m3/den, jak při každém jednání informoval a jak uváděl ještě nedávno na svém webu p.Škorpík. Po osazení vodoměru se ukazuje spotřeba hotelu 13m3/den. To je více než má obec.

  Dále není pravdivý komentář, že byla zredukována hotelová přípojka na DN40. Přípojka hotelu je PE63, číslo 63 značí venkovní průměr potrubí. Není tedy pravda, že se jedná o DN63, neboť vnitřní průměr neboli světlost potrubí přípojky zjištěná na místě je DN42mm a navíc je původní trubka zarostlá vodním kamenem, který snížil průřez trubky na DN25-30mm (viz foto).
  Není tedy pravda, že by obec montáží vodoměru DN40mm omezila odběr vody pro hotel.

  K tvrzení, že hotel potřebuje pro požární vodu 13l/s, obec sděluje, že:
 • neví o žádném závazku (dohodě) mezi obcí a hotelem, kde se obec zavazuje k dodávce požární vody v popsaném množství 13l/s
 • z technického hlediska takové množství vody není obec ani schopna zajistit – ze zdrojů S1 a S3 přitéká 1,2-2,8l/s do studně S2 a ve studni S2 není žádné zařízení, které by sledovalo množství akumulované vody pro krátkodobý odběr ve výši 13l/s.
  ZE STUDNĚ S2 NENÍ MOŽNÉ S VODOU PRO POŽÁRNÍ ÚČELY VŮBEC UVAŽOVAT.

  Pozn.: Pan Škorpík 5.8.2020 upozornil dopisem starostu obce, že se montáží vodoměru mohl dopustit naplnění skutkové podstaty trestného činu. Dále nebudu komentovat.