Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Co nám dělá Ovčačka?

     V informaci č.21 jsme Vás informovali o nutnosti realizace opravy přivaděče z ovčačky do sběrné studny.

     Po 3 měsících provozu můžeme konstatovat, že opravený přivaděč funguje a ovčačka se zbláznila. Nemáme přesné údaje z předešlých let, ale ze sledování 2019 dávala ovčačka okolo 8-15m3/den. V rámci opravy přivaděče byl instalován na zdroj vodoměr a v tomto období, které je bohatší na srážky než v předchozích letech, nám ovčačka dává 100-150m3/den. Při denní spotřebě obce cca 12m3/den a odhadované podobné spotřebě hotelu je vydatnost studny zcela nad očekávání a vrt během 3 měsíců nebyl prakticky použit. Sběrná studna je plná až po okraj a přebytek vody prosakuje do okolních pozemků. Voda je oproti vrtu průzračná – ve studni je vidět 4m na dno. Obec provádí pravidelné záznamy nátoku a občany budeme průběžně informovat o datech v období s menšími srážkami.

     V rámci opravy byly provedeny i úpravy na úpravně vody, osazeno nové chlorovací zařízení s automatickým dávkovačem dle přítoku vody, nová filtrace apod. - dodávka zařízení a práce v hodnotě 130 tisíc Kč.

     K názoru některých občanů, že oprava měla být provedena svépomocí a ne dodavatelsky, sdělujeme, že takto náročnou stavbu s požadavkem na rychlé provedení v lesním terénu, kdy obec byla 3 měsíce bez dominantního zdroje vody, nebylo možné zajistit svépomocí. Připomínáme, že zastupitelé musí normálně chodit do práce a nemohli se 3 týdny věnovat stavebním pracím.

     V souvislosti s ovčačkou ještě doplňujeme informaci, že vzhledem k vyvrácenému stromu přímo v prostoru přivaděče, se nám podařilo s pojišťovnou vyjednat pojistné plnění ve výši 63.000,-Kč.