Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Dešťové vody – zkouška mlhováním

Z důvodu zjištění skutečného technického stavu kanalizace nechala obec provést kontrolu kanalizace mlhováním.
Zkoušku provedla dne 7.5.2020 VAS a.s.

Výsledkem zkoušky je jeden závadný stav na budově č.p.11 (hotel), jehož jeden svod je sveden do šachty splaškové kanalizace obce. U ostatních budov v obci nebyl zjištěn žádný závadný stav.
Vlastník budovy byl vyzván k odstranění tohoto stavu.

S ohledem na časté výtky právního zastoupení vlastníka hotelu i jeho samotného (naposledy emailem 23.3.2020) vůči obci ohledně nátoku dešťových vod do splaškové kanalizace a následně na ČOV a několika článkům na webu www.radesin.cz (např. článek „Fantastické - 62m3“ ze dne 3.2.2020), je toto zjištění nepochopitelné.

Na základě této zkoušky vedení obce konstatuje, že všichni dříve napojení odběratelé respektují požadavek na odpojení dešťových vod.

Vyhodnocení zkoušky je zde.

Video ze zkoušky je zde.