Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Realizace opravy stoky C1

V části stokové sítě před RD č.p.21 docházelo dlouhodobě k ucpávání kanalizace mezi šachtami RŠ2C a RŠ1C1.
Vedení obce rozhodlo, o opravě této části kanalizace.
Vedly je k tomu tyto důvody:
  • nejasné vlastnictví stoky C1
  • zcela poddimenzovaný profil DN150mm pro nátok odpadních vod od 7RD + budova úřadu    Ve dnech 16.4.-23.4.2020 byla provedena nová rýha v přímém směru mezi šachtami (v části bylo nutné odstranit skálu) a osazeno potrubí se zvýšenou odolností pod komunikace SN12. Výměna byla provedena v délce 28m s navrtáním a utěsněním stávajících šachet a zaslepením šachet v místě původního potrubí speciálními cementy. Potrubí bylo zapískováno a celý profil rýhy nad kanalizací v místě komunikace byl proveden ze štěrkodrti a po dohutnění provozem bude opraven i kryt.

    Na foto vidíte původní potrubí poškozené promáčknutím o kámen a nové vedení mezi stávajícími šachtami.