Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Realizace opravy přivaděče vody S1 (ovčačka) - S2 (sběrná studna)

V prosinci 2019 dva dny před Štědrým dnem přestala téct voda z ovčačky do sběrné studny. Byl proveden proplach potrubí pomocí tlaku vody a situace nevypadala dobře. Do potrubí voda v ovčačce natékala, ale ve studni nevytékala. Bylo zřejmé, že potrubí je děravé, což po 60 letech v oceli nebylo nic neobvyklého a odborníci říkali, že už je 20let po životnosti.

Na obci jsme si uvědomovali, že oprava musí být velice rychlá. Ještě v průběhu prosince vyhotovil projekt Ing. Milan Cifr a v průběhu ledna bylo zajištěno obcí výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána firma VHS Bohemia s.r.o. Po vyřízení nutných povolení, stanovisek Lesů ČR a Povodí Moravy, vykácení cca 10 stromů, byly práce zahájeny 26.3.2020 a ukončeny 17.4.2020. Při provádění prací bylo zjištěno proděravělé potrubí v místě potoka, které bylo uloženo jen 30cm pod jeho dnem.Nový přivaděč byl zrealizován z plastového potrubí PE DN80 v délce 172m s technickým řešením umožňující proplach nejnižšího místa z obou konců pomocí čerpací techniky místních hasičů v případě usazování jemných kalů. Potrubí totiž vede ve spádu 5m do nejnižšího místa u potoka a následně ke studni S2 vede v protispádu. Rozdíl v hladinách je hodně malý – pouhé 3m. Očekáváme, že díky odstranění ztrát vody z děravého potrubí by mohlo dojít ke zvýšení množství natékající kvalitní vody z ovčačky. V rámci trasy byl osazen silový a komunikační kabel pro možnost zrealizovat v místě studny vrt.Stav betonových stěn ovčačky je též před koncem životnosti. Z finančních důvodů byla provedena pouze jílová ucpávka v místě výkopů kolem studny a na základě prvotního sledování se jeví stav vyhovující. Na foto vidíte záběry ze stavby a „pramen“ z porušeného potrubí v potoce, který mohl způsobit i kontaminaci pitné vody z odpadních vod z ČOV. V blízké budoucnosti nás čeká oprava sběrné studny provedené z plných cihel a je otázka, zda nedochází k propouštění vody do okolního terénu.

V místě sběrné studny čekalo na stavbaře překvapení v podobě značného množství různých trubek a kabelů a znamenalo nepředpokládané značné množství ručního kopání.Vedení obce děkuje tímto společnosti VHS Bohemia s.r.o. za kvalitně odvedenou práci a též občanům obce, kteří se na realizaci podíleli svým dílem práce ve volném čase, jmenovitě Jaroslavu Neubauerovi st. a ml. v rámci provozních věcí a Zdeňku Tulisovi při organizaci projektových prací a technického dozoru.

Radek Chocholáč
starosta obce