Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Vlastník vrtu

Majitel hotelu v Radešíně, již řadu let tvrdil, že vrt je v jeho vlastnictví. Hotel tedy na tomto základě neplatil žádné vodné, protože zde byla součinnost dotací vody ze zdrojů Ovčačka a vrtu. Nikdy však nebylo majitelem hotelu vlastnictví vrtu doloženo.

Jelikož z žádného dokumentu nebylo zřejmé, kdo je vlastník vrtu S3 na pozemku parc. č. 185/23, který je ve vlastnictví obce, rozhodla se paní místostarostka s pověřením starosty tyto informace zjistit.

Navštívila tedy Český statistický úřad v Praze (ČSÚ), kde bylo zjištěno, že z kupní smlouvy mezi ČSÚ a majitelem hotelu z roku 2010, na základě které se p. Škorpík stal vlastníkem hotelu, nevyplývá, že s koupí hotelu došlo i ke koupi vrtu.

Obec obdržela 1.4.2020 sdělení ČSÚ, že vrt nebyl součástí této ani jiné kupní smlouvy s p. Škorpíkem. Dále ČSÚ uvádí, že předmětná vrtaná studna je součástí pozemku parc. č. 185/23 v katastrálním území Radešín nad Bobrůvkou, jehož výlučným vlastníkem je dle katastru nemovitostí obec Radešín.

Dle tohoto sdělení se obec Radešín považuje za právoplatného vlastníka vrtu.

S majitelem hotelu bude uzavřena standardní odběratelská smlouva dle zákona, bude instalován vodoměr a hotel bude moci nadále odebírat vodu za cenu uvedenou v ceníku na příslušný kalendářní rok v dohodnutém limitu.

Dá se předpokládat, že toto opatření přinese zlevnění vody pro občany Radešína, neboť hotel do roku 2018 za vodu neplatil žádný podíl na oprávněných nákladech. Je nesporné, že od roku 2011 vznikla obci škoda a obec Radešín dotovala náklady za vodu podnikatelskému subjektu ze svého rozpočtu.

Sdělení ČSÚ je k dispozici zde.