Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Odkanalizování obce

V tomto článku bychom Vás chtěli informovat, jaké možnosti byly uvažovány pro odkanalizování obce. Vše je shrnuto ve stručné prezentaci, ve které jsou uvedeny možné cesty, rizika a výhody vs. nevýhody vstupu do svazku. Detaily byly komunikovány na posledním zastupitelstvu obce.
Prezentace je k dispozici zde.