Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Vyřešení vodovodů v obci

Dne 8.11.2019 proběhla schůzka ohledně vyřešení situace kolem vodovodů a zdrojů pitné vody v Radešíně svolaná vodoprávním úřadem NMNM za účasti obce (Radka Chocholáče, Zdeňka Tulise) a provozovatele hotelu (Miloslava Škorpíka).

Vzhledem k tomu, že stávající situace byla z hlediska právního nevyjasněná – obec je držitel práva čerpání vody z vrtu, zdroj S1 (Ovčačka) je v majetku obce a zdroj S3 (vrt) je v majetku pana Škorpíka a množství čerpané vody ze země je výrazně vyšší než udává platné povolení, byla svolána schůzka, na které bylo dohodnuto:

1. Vodovod obce a vodovod S3 (vrt) – S2 (sběrná studna) jsou svým charakterem veřejné vodovody provozně související a provozovatelé uzavřou mezi sebou dohodu o provozně souvisejících vodovodech v souladu se zákonem. Návrh dohody zašle panu Škorpíkovi obec.

2. Pan Škorpík si vyřídí povolení k provozování vodovodu na KÚ Vysočina a bude provozovat vodovod zahrnující vrt a vedení do studny S2.

3. Obec zašle na VÚ NMNM změnu žádosti ohledně výše čerpaných vod (pouze za obec) a zároveň pan Škorpík podá žádost o povolení čerpání vody (pouze za hotel). Tímto zároveň nebude překročena hranice 6000m3/rok, od které je nutné státu za vodu platit.

4. Vodovod od vrtu bude k hotelu propojen napřímo a do studny S2 bude provedena odbočka s ventilem a vodoměrem pro potřeby obce, tzn. hotel nebude odebírat vodu z Ovčačky a obec bude odebírat vodu z vrtu v případě potřeby. Zároveň dojde k přepojení el.energie napájející vrt z obce na hotel.

Z hlediska obce bude tedy potřebné množství vody zabezpečeno a zároveň lze očekávat zlepšení kvality vody, neboť celá produkce Ovčačky bude pro potřeby obce.