Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Místní poplatky z ubytovací kapacity a z rekreačního pobytu

Neměla jsem vůbec v úmyslu tuto záležitost komentovat, ale protože se na stránkách pana provozovatele hotelu objevily opět lživé a zavádějící informace, je třeba uvést jeho tvrzení na správnou míru.
Obec je správce daně, která se nazývá „místní poplatky z ubytovací kapacity a z rekreačního pobytu“, to znamená, že je povinna daň vybírat, kontrolovat a popřípadě i vymáhat jakou každou jinou daň vybírají finanční úřady.

Co lze vyčíst z veřejně dostupných zdrojů?
- ze závěrečných účtů obce lze dovodit, že obsazenost ubytovacího zařízení v Radešíně v letech 2010 – 2017 byla vykazovaná v průměrné výši 10%, v roce 2018 to bylo dokonce pouhých 8%, přičemž průměrná obsazenost na Vysočině v roce 2018 byla 32,4% (https://www.czso.cz/csu/czso/navstevnostv-hromadnych-ubytovacich-zarizenich)
- převedeno na lůžka je to 2.277 přiznaných obsazených lůžek za rok 2018, 2.071 lůžek za rok 2017 a 2.375 lůžek za rok 2016
- celkem výše daně za rok 2018 činila 18.216,-Kč a obdobné platby přicházely i předchozí roky. Výše tohoto odvodu je dle zjištění na úrovni rodinného penziónu o 10 lůžkách.


Co se zjistilo při kontrolách?
Po několika kontrolách se zjistilo, že:
- ubytovatel už od roku 2011 platil poplatek z ubytovací kapacity chybně, např. uplatňoval osvobození a úlevy, které se vztahují na poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Úlevy a osvobození jsou dány zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a OZV č. 2/2014 (resp. č. 3/2009), není tedy možné tvrdit, že „za děti se historicky nevybíralo“ – to je dost svérázný výklad zákona
- kontrolou počtu zaparkovaných aut před hotelem a porovnáním s počtem nahlášených ubytovaných osob se zjistilo, že ubytovatel nepřiznával obci všechny ubytované osoby
- v roce 2013 a 2014 provozovatel hotelu neuhradil žádný z těchto dvou poplatků.

Výsledek
- ubytovatel přiznal za 1. až 3. čtvrtletí tohoto roku 8.680 obsazených lůžek (4. čtvrtletí ještě není započítáno!), což odpovídá obsazenosti cca 35% a tuto výši lze již akceptovat
- při nezměněné sazbě by výběr daně činil za rok 2019 bez posledního čtvrtletí 47.517,-Kč., tj. o 160% více než se vybíralo v letech 2010-2018
- po zvýšení sazby poplatků od 1.5.2019 jen za rok 2019 (bez posledního čtvrtletí) činila uhrazená daň 90.915,-Kč.
Tyto prostředky budou využity ve prospěch občanů Radešína, například na výstavbu nového chodníku.

Co se staršími nedoplatky?
Poplatníkovi bude po prostudování evidenčních knih vyměřen zpětně doplatek daně za roky 2016-2018. Bohužel roky 2010-15 jsou již promlčeny. Je pravda, že ubytovatel již provedl částečné doplacení, ovšem pouze za roky 2016 – 2019, nikoli jak tvrdí od roku 2010. Zatím doplacený rozdíl celkem 7.276,- Kč neodpovídá doposud zjištěným skutečnostem a je s ním vedeno daňové řízení.

Jolana Tulisová, správce rozpočtu