Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Informace starosty k aktuálním tématům

Na jednom spřáteleném serveru jsem se dočetl, že obec neodsouhlasila rozšíření stávající ČOV. Dovolte mi se k tomuto tématu také krátce vyjádřit a trochu doplnit informace, které nejsou na spřáteleném serveru uvedeny.

Je pravda, že jsem neodsouhlasil rozšíření ČOV. Vedou mě k tomu dva zásadní důvody, proč jsem to neudělal.

První důvod je ten, že možná bude obec v budoucnu potřebovat pozemek pro čerpací stanici odpadních vod pro uvažovanou novou obecní ČOV. V současné době je jediný možný pozemek ve vlastnictví obce, který je vhodný pro instalaci čerpací stanice v prostoru stávající ČOV.
Pro čerpací stanici bude potřeba asi 15 – 20 m2 plochy.
Pokud bych nyní odsouhlasil rozšíření ČOV na uvažovaném pozemku, tak bych mohl obec dostat do situace, že již nebude kam umístit čerpací stanici.
Tento nedostatek s pozemkem se budu snažit vyřešit odkoupením části pozemku přiléhající k ČOV. Jednání s vlastníkem pozemku jsou již naplánována. Pokud dojde k odkoupení ve prospěch obce, bude tento bod vyřešen.

Druhý důvod, proč jsem neodsouhlasil rozšíření stávající ČOV, je ten, že se jedná o vodohospodářské dílo, které podléhá stavebnímu řízení u příslušného vodoprávního úřadu.

Dosud jsem od provozovatele ČOV neobdržel projektovou dokumentaci, ačkoliv jsem ho žádal o poskytnutí této dokumentace. Byly mi zaslány pouze katalogové listy uvažované ČOV a situační nákres.

Nejsem dosti erudovaná osoba, abych mohl objektivně posoudit, zda tento typ ČOV bude plně splňovat svými technickými parametry potřeby hotelu, pivovaru a obce. Toto posouzení musí udělat odborně způsobilý projektant v rámci projektové dokumentace.

Pokud bude vyřešen bod s pozemkem a dostanu projektovou dokumentaci, jsem připraven ihned zařadit intenzifikaci stávající ČOV na jednání zastupitelstva obce.

Všechny tyto informace jsem již s provozovatelem ČOV konzultoval.

Dále jsem se na spřáteleném serveru dočetl, že se nebude hrabat listí pomocí brigádníků. Tato informace se nezakládá na pravdě. Počítám s tím, že hrabání listí proběhne v podobném duchu jako každý rok.

Tzn. pomocí brigádníků, kteří mě mohou kontaktovat, abychom se dohodli a 23.11.2019 za pomoci občanů a členů SDH Radešín.


Radek Chocholáč