Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Snížení intenzity dopravy na komunikacích obce

Z dotazníkového šetření v červenci 2019 vyplynul požadavek občanů na zklidnění dopravy v obci.

Problematikou vyšší intenzity dopravy na místních komunikacích obce (především ulice zámek - hotel) se zabývalo již předchozí vedení obce a to instalací přejezdového prahu u domu č.p.25, instalací značek "průjezd zakázán" a "omezení rychlosti na 20km".

Vzhledem k tomu, že řidiči nemají respekt k těmto dopravním značkám, bylo zvoleno úplné uzavření komunikace u č.p.8 instalací pevné překážky a osazením značek slepá ulice.
V současné době se řeší povolení (policie ČR již vydala souhlas) a v průběhu 11/2019 předpokládáme realizaci opatření.

Toto řešení bylo navrženo a projednáno při tvorbě dopravní koncepce se všemi zájemci o tuto problematiku a bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12.9.2019. Dopravní koncepce je dostupná na http://www.obecradesin.cz/uzemniplan.

Hlavním důvodem je omezení průjezdné dopravy, kdy někteří řidiči si přes obec pouze zkracovali cestu od Bobrůvky směrem na Bohdalec a Podolí a též zamezit průjezdu dle navigací od Bohdalce na hotel - k tomu slouží hlavní silnice. Tímto řešením jsme vyšli vstříc občanům, kteří požadovali vyřešit tento problém a zároveň věříme, že se výrazně zvýší bezpečnosti na komunikacích v obci, kde by nadměrná intenzita dopravy v obytné zóně mohla vést i k nehodám.

Zastupitelé na základě výsledků dotazníkového šetření začínají řešit otázky dopravy v obci na více frontách – jako ilustraci dokládáme kopii dopisu odeslaného datovou schránkou 30.10.2019 na Ředitelství silnic a dálnic Jihlava. Kopii si můžete stáhnout zde.