Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Pozemek u zastávky

Pozemek u autobusové zastávky p.č.23, zapsaný na LV č. 21 se stal na základě darovací smlouvy ze dne 13.9.2019 majetkem obce.

Všem dárcům děkujeme.