Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Reakce na článek

Obec touto informací reaguje na článek "S péčí dobrého hospodáře" ze dne 15.8.2019 uveřejněném na webu www.radesin.cz,
kde autor textu při rozboru nákladů na provoz ČOV tvrdí, že obec se nepodílela na investicích.

Za rok 2017 byl v ceně za stočné, uhrazené obcí za provozní náklady na ČOV v částce 132.678,-Kč, uhrazen i 2/3 podíl investice do nové technologie ČOV, což činilo 45.373,-Kč. Tento postup je z hlediska účtování stočného sporný, neboť investice není oprávněný náklad.

Tímto obec vložila veřejné prostředky do majetku v soukromém vlastnictví bez jakékoliv záruky, že ČOV bude funkční a majitel bude zařízení pro obec provozovat.