Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Problematika ČOV II.

Dne 10.9.2019 proběhlo jednání svolané vodoprávním úřadem NMNM (VUNMNM) za účasti Povodí Moravy, Miloslava Škorpíka, Radka Chocholáče a Zdeňka Tulise s těmito informacemi pro občany:

1. ČOV je dožité zařízení s tím, že dle vyjádření Povodí Moravy nemá smysl do něj investovat a je nutné hledat řešení ve stavbě nové ČOV, která technologicky vyhovuje současným požadavkům.

2. Provozovatel ČOV upozornil na nefunkčnost ČOV v důsledku překročení počtu napojených osob z obce a nátoku dešťových vod. Obec konstatovala, že již odstranila nátok dešťových vod od 9 rodinných domů, a že nátok dešťových vod není technicky možné snížit na nulu. Nově budované kanalizace vykazují kolem 20% nátoku, tj. pro nás do 5-7m3/den a čistírny tento nátok bez problému zvládají. Obec se zavázala ještě letos k výměně 2ks vadně provedených šachet na stoce C4 a osazení měření. Oprava stoky B v roce 2020.

Bylo diskutováno kromě vlivu obce i vliv hotelu především v letní sezóně. Provozovatel sdělil, že v sezóně vydá až 500 jídel denně. Oproti obci se jedná o výrazný podíl. Odhad zatížení hotelem 150EO (ekvivalentních obyvatel) a obce 125EO. Kapacita ČOV je dle posudku 96EO. Hotelu bylo doporučeno snížení obsazenosti v letních měsících. Též byl diskutován vliv pivovaru na provoz ČOV.

3. Provozovateli ČOV bylo ze strany VUNMNM sděleno, že přetížení ČOV je problém na jeho straně a to vzhledem k neexistující technické dokumentaci, aktuálnímu provoznímu řádu a dohodě provozně souvisejících kanalizací, ve které dle zákona měl dát obci limity množstevní a kvalitativní. Při převzetí ČOV si měl zjistit technický stav ČOV a kanalizace. Nedostatky na straně obce měl jako provozovatel požadovat odstranit již při převzetí ČOV od původního vlastníka a zákaz napojování dalších rodinných domů s obcí řešit již v roce 2010.

4. Obec sdělila, že v současné době sbírá informace o nových ČOV - jedná s technologem VAS a.s., provozovateli ČOV v okolí, krajem – odbor ŽP, specializovanými projektanty, výrobci a podniká úvodní kroky tak, aby cca do 4roků zrealizovala novou ČOV. Starosta obce vyzval pana Škorpíka ke sdělení do 30.11.2019, zda bude chtít být na novou ČOV napojen nebo bude mít svou vlastní.

5. VUNMNM požaduje, aby v přechodné době do výstavby nově ČOV provozovatel ČOV předložil řešení, které bude vyhovující z hlediska ochrany životního prostředí.

6. Pan Škorpík potvrdil, že dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací zatím neuzavře. VUNMNM konstatovalo, že čištění odpadních vod bude muset pro obec zajistit a věc bude řešena dle zákona.