Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Výsledky dotazníkového šetření

V rámci chystaného programu rozvoje obce na roky 2019-22 proběhla v 07/2019 anketa, ve které se občané mohli vyjádřit k připraveným otázkám nebo doplnit i jiné představy, na co by se zastupitelstvo obce mělo zaměřit.

DOTAZNÍK PRO OBYVATELE STARŠÍ 15 LET - VÝSLEDKY

Z rozdaných 98 dotazníků se vrátilo do 31.7. vyplněných 51, což je 52% účast. Jeden dotazník byl vyřazen z důvodu vulgarit a osobních útoků. Z 50 dotazníků přijatých ke zpracování bylo 45 anonymních a 5 podepsaných. Většina z Vás se vyjádřila věcně, za což vám organizátoři děkují.

1. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano 21  2. spíše ano 19 3. spíše ne 7 4. rozhodně ne 0 5. nedovedu posoudit 3

2. Jaké kulturní akce Vám v obci chybí?
 • kino, letní kino 3x
 • posezení s kytarami
 • Silvestr
 • něco tvořivého pro děti
 • divadelní představení
 • sraz rodáků
 • vánoční jarmark
 • výstavy
 • soutěže (o nejlepší guláš atd.)
 • taneční večery
3. Jste spokojen/a s možnostmi sportovního vyžití?

1. rozhodně ano 13  2. spíše ano 25 3. spíše ne 7 3. rozhodně ne 1 5. nedovedu posoudit 6

4. Jaké sportovní akce vám v obci chybí?
 • vybudovat workoutové hřiště 3x
 • radešínský půlmaratón
 • závody na běžkách
 • cyklovýlety
 • více akcí pro děti
5. Vadí vám ohňostroje ze zámku a z hotelu?
1. ano 25z toho 2x po 22. hodině  2. ne 25 

6. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 10  2. spíše ano 22 3. spíše ne 5 4. rozhodně ne 1 5. nedovedu posoudit 7

Pokud ano, jak se můžete zapojit?
 • brigády 6x, prací 1x
 • jak by bylo třeba 3x
 • pomoc s organizací akcí (vybírání vstupného) 2x
 • udržovat pořádek a pěkné prostředí v okolí bydliště
 • práce v různých pracovních komisích (územní plán, doprava)
 • účastnit se akcí, které dávají smysl
 • SDH či jiná pomoc
 • drobné právní služby
 • rád poradím
 • mohu pomoci v oblasti účetnictví a daňového poradenství
 • v rámci svých možností
 • snáším doma zastupitele
 • neškodit, neomezovat sousedy, chovat se ekologicky, vše po sobě uklízet, nepoužívat herbicidy
 • ano, ale zatím nevím jak
Máte zájem být členem pracovní skupiny připravující územní plán a dopravní koncepci obce?

1. ano 6  2. ne 39 

7. Jak by se měla obec dále rozvíjet?

1. měla by zůstat přibližně stejně velká 31
2. měla by se postupně rozrůstat 14 z toho jen pro místní 2
3. nedovedu posoudit 1

Co cítíte jako priority k řešení v naší obci?

3 body =má nejvyšší prioritu, mělo by se řešit přednostně a co nejdříve
2 body = celkem důležité, ale ne akutní - může počkat
1 bod = nejnižší priorita - časem, pokud zbudou peníze
0 bodů = není důležité, nepřeji si, aby tato věc byla financována z rozpočtu obce

Seřazeno dle vaší preference


Vaše další náměty, připomínky, komentáře – na co se zaměřit v následujícím období, co se vám na obci líbí nebo nelíbí:
 • létání balónů, hluk a narušování soukromí 6x
 • hlasité oslavy, hlasitá hudba z hotelu 5x
 • stránky www.radesin.cz – dělají obci ostudu (a hasiči Radešína se zde prezentují) 4x
 • ČOV + dostatek a kvalita pitné vody 3x
 • parkování na obecních pozemcích 2x
 • štěkající psi v době nočního klidu a létání balónů 2x
 • výsadba zeleně 2x
 • odstranit vrak ze zastávky 2x
 • nepořádek u zastávky 2x
 • požadujeme zákaz ohňostrojů 2x
+ mnohé vaše další postřehy, které se vyskytly 1x, ale určitě mohou sloužit jako inspirace.


Kromě těchto konkrétních bodů se někteří z vás pustili i do obecnějších –víceméně vztahových záležitostí:
 • kritika místostarostky 6x
 • kritika provozovatele hotelu 3x
 • kritika práce současných zastupitelů 2x
 • pochvala novému zastupitelstvu 2x
Mnohým nechyběl smysl pro humor a chtěli by vybudovat například sjezdovku z Jamčice, skluzavku z Jamčice do hospody, střelnici na balóny nebo vodácký kanál.

Všechny dotazníky jsou zaarchivované a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vaše nejzajímavější názory postupně odcitujeme a případně okomentujeme v nové rubrice STRATEGIE na tomto webu. Zde také naleznete postupně vznikající strategický plán rozvoje obce – akční, střednědobý a dlouhodobý. A rovněž programové prohlášení zastupitelů.

Ve všech těchto dokumentech budeme vycházet:
 • z předvolebních slibů, které jsme vám dali
 • ze SWOT analýzy, která proběhla v červnu 2019 mezi zastupiteli a která by měla reflektovat problémy obce z pohledu někoho, kdo má přístup ke všem důležitým informacím
 • z tohoto dotazníkového šetření, kde se můžeme opřít o nadpoloviční účast občanů a o jasné pořadí vašich preferencí, které ze součtu vyplynulo
V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ DĚKUJEME VŠEM 32 OBČANŮM (63%!), KTEŘÍ JSOU OCHOTNI PRO SVOJI OBEC NĚCO UDĚLAT A PŘILOŽIT RUKU KE SPOLEČNÉMU DÍLU.