Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Spotřeba vody

Vodoprávní úřad NMNM vydal vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, výzvu všem občanům a podnikatelským subjektům na území ORP Nové Město na Moravě k šetření s vodou a k omezení odběrů
povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod. - viz úřední deska.

Obec jako provozovatel veřejného vodovodu a vlastník práva na čerpání vody k tomu sděluje následující informace: Na základě dat získaných po odečtu vodoměrů u odběratelů a hlavnímu vodoměru instalovanému letos v místě úpravny došlo u stálých odběratelů (rodin s trvalým pobytem) k poklesu odběru řádově o 20%. Přesto nedošlo u celkového odběru k většímu poklesu z důvodu mírného navýšení odběru u provozoven a správného odpočtu u některých rekreačních domů.

Data získáná z odečtu (po přepočtu na 6měsíců):
- odečet na hlavním vodoměru: 3.148m3
- proplach úpravny vody: 420m3 (odtéká do potoka)
- odběr do veřejného řadu: 2728m3
- odečet u odběratelů: 2.258m3
- ztráty: 470m3 (17%)

Z uvedených dat plyne, že na cca 2.260m3 vody odebraných odběrateli (občany), obec čerpá ze země 3.150m3, tzn. že celkové ztráty jsou 890m3, tj. téměř 1/3. Centrální systém zásobování vodou bohužel není příliš hospodárný ani ekonomicky, ani k životnímu prostředí.
Opravdu je potřeba vodou šetřit a pro zahrádky a bazény využívat lokální zdroje.

Co se týče ekonomiky, tak provoz instalované nové úpravny vody se podílí na vodném cca 6Kč/m3 - navýšení vodného o 5Kč/m3 nepokryje ani tyto nové náklady, které obec vydává od 12/2018.