Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Posunutí značek začátek a konec obce

V červenci proběhlo posunutí značek začátek a konec obce ve směru Bobrůvka, Podolí a Bohdalec.
Posunutí proběhlo na základě urgence Policie ČR!
Povolení bylo vydáno v roce 2017 na základě žádosti bývalého vedení obce.