Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Problematika ČOV

ČOV byla vybudována v rámci rekonstrukce hotelu pro hotel i obec z důvodu zrovnoměrnění nátoku odpadních vod na ČOV. Navržená kapacita byla cca 100 EO (ekvivalentních obyvatel) a 25 m3 za den. Tato kapacita byla vyčerpána v roce 2005, jak byla obec informována tehdejším majitelem ČOV (stanovisko CSU_2005). V té době bylo napojeno cca 20 rodinných domků. V následujících letech byly napojeny další stavby a k dnešnímu dni je napojeno 47 odběratelů. Navíc byl v hotelu vybudován pivovar a navýšila se kapacita restaurace.

Funkce ČOV byla též negativně ovlivněna nátokem dešťových a balastních vod, které nebyly ze strany obce řešeny. V průběhu března až května byl zjištěn nátok dešťových vod od 9 rodinných domků a poškození kanalizace u zastávky. Po velkém úsilí se podařilo nátok dešťových vod odstranit. V současné době by dešťové vody neměly negativně ovlivňovat funkci ČOV.

V posledních 3 letech začala ČOV vykazovat nefunkční stav. Především od května do září. V roce 2019 vyvolal Vodoprávní úřad NMNM dvě jednání s tím, že jednání 14.6.2019 konstatovalo kapacitu 140 EO za předpokladu realizace technického opatření před ČOV. Posudek, který byl vypracován k tomuto jednání, konstatoval kapacitu 96 EO. Byl diskutován nátok na ČOV s tím, že je minimálně 200 EO a technické stáří ČOV je na konci své životnosti.

Zastupitelé v průběhu září budou diskutovat, jak nejvhodněji tento problém vyřešit.