Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55
Archiv:


9.1.2020 proběhne od 19.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.


Informace o svozu odpadu přes svátky. Svoz odpadu bude proveden ve čtvrtek 26.12.2019 a 2.1.2020.


Starosta obce Radešín Vás zve na Silvestrovské posezení
Více informací naleznete zde.


10.12.2019 proběhne od 19.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.


V sobotu 23.11.2019 od 9.00 proběhne v obci hrabání listí ve spolupráci se členy SDH Radešín. S radostí uvítáme brigádníky, kteří budou ochotni pomoci. Občerstvení bude zajištěno.


Obec Radešín Vás zve na zahájení adventu a rozsvícení Vánočního stromku.
30.11.2019 v 17.00 před místní hasičskou zbrojnicí.


21.11.2019 ve 12.45 proběhne u zastávky prodej čerstvého chlazeného masa z pojízdné prodejny z Velkých Pavlovic.


Ordinace Mudr. Derner oznamuje, že 28.11.2019 bude ordinace v Bobrové z provozních důvodů uzavřena.
V případě akutního onemocnění Vás ošetří v Bystřici n. P..


Obec Radešín Vás zve na již druhý ročník Adventního zájezdu. Letos pojedeme do Olomouce.
Více informací naleznete zde.


Ordinace Mudr. Derner oznamuje, že 31.10.2019 bude ordinace v Bobrové z provozních důvodů uzavřena.
V případě akutního onemocnění Vás ošetří v Bystřici n. P. v době od 7:00 do 11:00 hod.


Vážení občané, vzhledem ke spekulacím, které způsobila nerovnoměrná roznáška informačního bulletinu, podáváme krátké vysvětlení: zatím vyšly 3 výtisky informačního bulletinu, které si můžete stáhnout zde, zde a zde. Bulletin obsahuje pouze informace, které všechny najdete zde, na stránkách www.obecradesin.cz v sekci Informace občanům nebo Zastupitelstvo. Tiskli jsme jen pár výtisků pro občany, u kterých jsme předpokládali, že namají přístup na internet. Na základě vašich četných požadavků budeme od dalšího čísla tisknout bulletiny do všech čísel popisných pro trvale bydlící občany. Omlouváme se všem, kteří si neobdržení výtisku špatně vyložili a cítili se tímto dotčeni. Zároveň prosíme občany, kteří nemají o tištěný bulletin zájem, aby nám tuto skutečnost jakýmkoliv způsobem sdělili.


Sdělení společnosti EON pro vlastníky a uživatele pozemků.
Více informací naleznete zde.


Informujeme občany, že z důvodů výměny vodoměrů ve dnech 14. a 15.10.2019 může dojít k zastavení vody horní větve k Bobrové a to od 7 do 17 hodin. Prosíme občany, aby byli na tuto možnou situaci připraveni.


10.10.2019 ve 12.45 proběhne u zastávky prodej čerstvého chlazeného masa z pojízdné prodejny z Velkých Pavlovic.


MŠ Bobrová zve na dny otevřených dveří. Více informací naleznete zde.


Obec nabízí k odkupu palivové dříví za cenu 400 Kč/m3. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo
e-mailem.


Obecní úřad informuje, e od 38. týdne se mění úřední den na úterý. Čas zůstává stejný od 18.30 do 19.00.


12.9.2019 proběhne od 18.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme vechny občany a členy zastupitelstva obce.


Ordinace Mudr. Derner oznamuje, že od 16.9. do 20.9.2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené.
Zastupuje Mudr. Pecinová ve svých ordinačních hodinách.


13.9.2019 proběhne v Bobrové přednáka o Sýrii. Více informací naleznete zde.


SDH Radeín a obec Radeín srdečně zvou vechny občany na tradiční kácení májky. Začátek akce bude v sobotu 31. srpna od 18 hodin. Občerstvení zajitěno.


Z důvodu rekonstrukce silnice bude od úterý 27. srpna do pátku 30. srpna uzavřena silnice od pana Bejdáka k hájence. Prosíme občany, aby s touto uzavírkou počítali. Nákres uzavírky je zde.


14.8.2019 - OÚ informuje, e ji po několika urgencích firmě AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. o vývoz odpadních nádob se sklem nebyl tento vývoz proveden. Mělo být vyvezeno 12.8.2019, nyní je přislíben termín vývozu nejpozději pátek 16.8.2019.


Firma Proagro Radeínská Svratka , a.s. hledá nové zaměstnance do svého pracovního kolektivu na pozice:
- Oetřovatel dojnic
- Stájník
- Traktorista
Více informací získáte na webových stránkách společnosti www.proagro.net -záloka nabídka práce.


V rámci programu rozvoje internetu, ádá Kraj Vysočina o účast na dotazníku. Ambicí průzkumu je zjistit, na co domácnosti internet vyuívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy.
Průzkum se skládá z 15 otázek, které se dají vyplnit do 5 minut (typ připojení, maximální rychlost internetu, cena atd.).
Výsledky průzkumu budou slouit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+).
Dotazník najdete na https://grantthornton.eu/pruzkumint/ a je moné ho vyplnit do 22. srpna 2019.


V obci byl nalezen svazek klíčů od auta. Majitel se můe o klíče přihlásit na OÚ.


Je dokončena pasportizace vodovodu a kanalizace obce, která by stála cca 30 000,- Kč.
Děkujeme Ing. Zdeňkovi Tulisovi, e tuto dokumentaci zpracoval jako sponzorský dar pro obec zdarma.


OÚ oznamuje, e dne 15.7.2019 nebude z důvodu sluební cesty a dovolené úřední den.
Děkujeme za pochopení.


V sobotu 13. července od 9.00 do 11.00 se uskuteční v místnosti OÚ výběr peněz za vodné a stočné za období leden červen 2019.
Prosíme občany o návtěvu obecního úřadu s odečtenou hodnotou vodoměru.

Pokud máte zájem uhradit vodné a stočné bezhotovostním převodem, prosíme o zaslání odečtené hodnoty vodoměru na e-mail: obec.radesin@seznam.cz. Poté Vám bude vystavena faktura.
Předem děkujeme za spolupráci!


Obec Hodíkov zve na letní kino Po čem muži touží, které se bude konat 28.června 2019.
Více informací naleznete zde.


Nový ceník vodného a stočného naleznete zde.
Více informací o vodě, skladbu ceny a důvody navýení ceny naleznete zde.


15.6.2019 proběhl v parku Dětský den.
Děkujeme za zapůjčení skákacího hradu a poskytnutí věcných darů pro děti, na kterých se podíleli: Obec Radeín, M. korpík (Balónový hotel), I. Sedmidubská (Obchůdek v Křianově), J. Neubauer. (Mycí centrum) a v neposlední řadě děkujeme vem, kteří se na organizaci akce podíleli.


Obec Bobrová zve na divadelní představení Don Quijote de la Ancha, které se bude konat 21.června 2019.
Více informací naleznete zde.


Ordinace Mudr.Derner oznamuje, že od 24.6. do 4.7.2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupuje Mudr. Pecinová ve svých ordinačních hodinách.


18.6.2019 proběhne od 19.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.


Obec Pikárec zve na Pohádkový les, který se bude konat 8.června 2019.
Více informací naleznete zde.


Ve zcela zaplněné jednací místnosti obecního úřadu proběhla dne 29.5.2019 veřejná schůze na téma územní plán obce a dopravní koncepce obce. Ing. arch. Martin Zezula prezentoval, proč je pro nás výhodné mít územní plán. Bylo dohodnuto, že bude vytvořena pracovní skupina pro zformulování hlavních požadavků na ÚP a dále pro koncepci dopravy a společných prostor jako podkladový materiál pro ÚP. Kdo má zájem, může se do této pracovní skupiny přihlásit prostřednictvím e-mailu (obec.radesin@seznam.cz). Vítáme všechny, kdo by měli zájem se tomuto tématu věnovat. Předpokládaná první schůzka bude v druhé polovině června.
Prezentace jsou k dispozici na těchto odkazech: územní plán a dopravní koncepce.


28.5.2019 proběhne od 19.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.


31.5.2019 proběhne v Bobrové prezentace pana Jurnečky - Život za mřížemi z pohledu vězeňského kaplana.
Více informací naleznete zde.


Informujeme občany, že 9.5.2019 bude firma E.ON od 8.00 provádět odečty elektroměrů.


Milí spoluobčané!

Srdečně vás zveme na veřejnou schůzi, která se bude konat dne 29.5.2019 v 19:00 na obecním úřadě.

Tématem bude ÚZEMNÍ PLÁN OBCE (Potřebujeme ho? Na co vlastně? Jaké jsou jeho možnosti? Co od něj chceme?) a DOPRAVNÍ KONCEPCE OBCE (pro jejíž zpracování společně navrhneme zadání). Prezentovat bude Ing. arch. Martin Zezula.

Přijďte, vaše názory nás zajímají!


Ordinace Mudr.Derner oznamuje, že 9.5.2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupuje Mudr. Pecinová ve svých ordinačních hodinách.


12.5.2019 proběhne v Bobrové prezentace projektu Mary´s Meals. Více informací naleznete zde.


Sbor dobrovolných hasičů Radešín zve všechny občany na stavění májky. Začátek v úterý 30. dubna od 18.00 před hasičkou. Akce bude spojená s tradičním opékáním špekáčků. Občerstvení zajištěno.


Obecní úřad Bobrůvka srdečně zve všechny občany na veselohru Strašidlo ve staré myslivně, terou sehraje ochotnické divadlo KŘÍDLA v kulturním domě v Bobrůvce dne 3. 5. 2019 od 19 hod. Vstupné je 70 Kč, občerstvení zajištěno.


Sbor dobrovolných hasičů Radešín oznamuje, že 27.4 od 9 hodin bude probíhat úklid sýpky. Prosíme občany, co zde mají něco uskladněného, aby se akce také zúčastnili.


Přes Velikonoční svátky bude probíhat hrkání dětí po obci. Celou akci bude organizovat Andrea Schrollerová. Sraz vždy u kapličky. Čtvrtek v 16:30, pátek v 7:30, 12:00, 16:30, v sobotu v 7:30 a 12:00. Všichni jsou srdečně zváni.


10.4.2019 od 8.00 do 12.00 bude z důvodu výměny kohoutu uzavřen přívod pitné vody. Žádáme občany, aby se na tento výpadek dopředu připravili.


11.4.2019 proběhne od 19.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.


Mateřská škola Bobrová informuje, že dne 16.4.2019 od 17.00 proběhne schůzka pro rodiče dětí, kteří půjdou k zápisu do MŠ. Dne 2.5.2019 od 9.00 do 16.30 proběhne zápis do MŠ. Více informací zde.


Firma ŽĎAS, a.s. zve na den otevřených dveří. Více info zde.


19.3.2019 byla upravena sekce historie. Občané, kteří mají zájem o její případné doplnění (nebo při odhalení nějakých nepřesností opravení) mě mohou kontaktovat. Ráda bych se s nimi na toto téma setkala. Popřípadě kdo by mohl poskytnout fotky starého Radešína pro naskenování a vložení na stránky obce, také mě prosím kontaktujte.

V sekci farnost byla pro zájemce zprovozněna služba - biblický citát na každý den.

Jolana Tulisová


Úvodní slovo starosty obce si můžete přečíst zde.


Základní škola Bobrová informuje, že dne 2.4.2019 od 14.00 do 17.00 bude probíhat zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.
Místo: ZŠ BOBROVÁ - UČEBNY 1.STUPNĚ ve 2. patře


Informace k šetření ČOV vodoprávním úřadem NMNM ze dne 1.3.2019.
Protokol z jednání zde a informace pro občany zde.


6.3.2019 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Za tento výsledek bychom chtěli poděkovat Františku Benešovi, Bohuslavu Bartošovi, paní Procházkové (účetní Bobrová), Jolaně Tulisové, Kateřině Hodulíkové a minulému zastupitelstvu obce.


14.3.2019 proběhne od 18.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce. Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.


1.3.2019 Na dnešním šetření ve věci ČOV bylo vodoprávním úřadem NMNM konstatováno, že vydá provozovateli ČOV povolení k vypouštění odpadních vod tak, že stávající nátok splaškových vod od obce (4.350m3/rok, tj.cca12m3/den) bude akceptován. Čištění OV je nyní negativně ovlivněno nátokem dešťových a balastních vod ze strany obce v množství cca 30m3/den. Tyto vody natolik ředí splaškové vody, že bakterie nejsou schopny přežít a čistící schopnost výrazně klesá. Při kontrole sběrné šachty stoky od bytovky a od Bobrové je evidentní nátok ze stoky od Bobrové.

OPĚTOVNĚ VYZÝVÁME OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ NAPOJENY DEŠŤOVÉ SVODY, DRENÁŽE, ULIČNÍ VPUSTI APOD. DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, O ODSTRANĚNÍ TOHOTO STAVU. V NEJBLIŽŠÍCH DNECH BUDOU PROBÍHAT KONTROLY. OBEC MÁ POVINNOST ODSTRANIT DEŠŤOVÉ VODY Z KANALIZACE DO 30.6.2019.

Bližší informace o jednání budou zveřejněny po jejich zpracování.


Ordinace Mudr.Derner oznamuje, že 4.-8.3.2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupuje Mudr. Pecinová ve svých ordinačních hodinách.


Ordinace Mudr.Kozarová oznamuje, že 4.-8.3.2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupuje Mudr. Hruška Pavel ve svých ordinačních hodinách.


Drůbežárna Mírovka nabízí nosné kuřice. Prodej 12.3.2019 v 17.10.
Více informací naleznete zde.


24.2.2019 od 13.30 pořádá ZŠ Bobrová dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni.


Z důvodu rezignace RNDr. Z. Uhlíka na funkci odpovědné osoby dle §6zVaK pro obecní vodovod a kanalizaci, nabízíme občanům, kteří by měli zájem pracovat pro naši obec a měli požadovanou odbornost, aby sdělili svůj zájem do 28.2. 2019 na email obec.radesin@seznam.cz


Drůbežárna Mírovka nabízí chovné kuřice. Prodej 5.3.2019 v 10.30.
Více informací naleznete zde.


Dne 29.1.2019 zaslal provozovatel ČOV obci „VÝPOVĚĎ DOHODY o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací a ČOV“ a informaci o odpojení el. energie čerpací stanice RD 32 a 34. K oběma přípisům zaslala obec stanovisko dne 5.2.2019. K dispozici na obecním úřadě.


4.2.2019 starosta Bohuslav Bartoš předložil zastupitelstvu rezignaci na funkci starosty obce a na mandát člena zastupitelstva.


1.2.2019 Zveřejnění oznámení starosty obce o rezignaci zastupitelům.
Více informací naleznete zde.


4.2.2019 proběhne od 19.00 na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce. Více informací na úřední desce.


27.1.2019 v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. po rezignaci členů zastupitelstva obce, nastupují do zastupitelstva obce náhradníci.
Za Bc. Františka Beneše nastupuje Ing. Kateřina Hodulíková.
Za Jiřího Schrollera nastupuje Ing. Radek Chocholáč.


9.2.2019 na obecním úřadě od 9.00 do 12.00 bude probíhat výběr peněz za odpady.


2.2.2019 v dopoledních hodinách proběhne po obci výběr peněz za vodné a stočné.

17.1.2019 Výzva pro občany, kteří mají napojenou dešťovou vodu do kanalizace.
Více informací naleznete zde.

15.1.2019 bylo firmou VODASERVIS provedeno předělání proplachu úpravny vody na tlakovou větev od čerpadla.
Foto

10.1.2019 Dražební vyhláška - lihovar
Více informací naleznete zde.

6.1.2019 výtěžek z Tříkrálové sbírky ve výši 6.983 Kč, bude odeslán na charitativní účely.
Všem dárcům děkujeme.

MUDr. Václav Derner oznamuje změnu ordinačních hodin v ambulanci dětského lékaře v Bobrové.
Pondělí: 7:30 - 11:00
Čtvrtek: 7:30 - 10:00 pro nemocné / 10:00 - 12:00 pro zdravé (poradna, preventivní prohlídky)
Ordinace v Dolní Rožínce přestěhována do Bystřice n.P.

Kraj Vysočina zřídil On-line vyjádření k existenci sítí.
Více informací naleznete zde.